Kallelse till Föreningsstämma

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Disponentparken 2 kallar härmed till den årliga föreningsstämman, måndagen den 7 december klockan 18:30 till 19:30 via distansmöte.   

Föreningsstämman kommer hållas digitalt via ZOOM

På grund av det rådande läget i Örebro gällande COVID-19 pandemin och de restriktioner som Sveriges regering har gått ut med kommer föreningsstämman att hållas på distans via det digitala verktyget ZOOM. På så sätt kan alla medlemmar i bostadsrättsföreningen delta på stämman hemifrån. 

För att delta på föreningsstämman via ZOOM behöver du göra följande:

 • Ladda ner ZOOM på din dator, antingen via denna sida: https://zoom.us/download eller genom länken för föreningsstämman. När du trycker på länken som är inbjudan till digitala föreningsstämman kommer din dator be dig installera ZOOM innan du kan delta i mötet, följ instruktionerna på skärmen. Programmet är gratis och säkert att installera.
 • Skriv in ditt namn så vi vet vem som deltar på föreningsstämman, om du har möjlighet skriv gärna ditt lägenhetsnummer. Det går snabbare för oss att fastställa röstlängden då.
 • När du tryckt på länken och skrivit in ditt namn kommer du få vänta på att bli insläppt till mötet. Du kan välja om du bara vill använda datorns högtalare och mikrofon eller om du även vill tillåta att kameran filmar dig under mötet (om din dator har en inbyggd kamera vill säga). Vi behöver att alla som deltar har sin mikrofon på, så vi kan höra när ni röstar under mötet.
 • När du blir insläppt till det digitala mötet kommer styrelsen hälsa dig välkommen och fråga vem du är och vilken lägenhet du bor i, uppge då för- och efternamn samt lägenhetsnummer.
 • För att styrelsen ska kunna hålla en korrekt röstlängd på alla deltagare under extrastämman rekommenderar vi att alla försöker logga in på stämman i god tid. Vi rekommenderar att alla försöker ansluta till mötet senast vid 18:15 så att vi kan komma igång vid den beräknade starttiden 18:30 utan problem.
 • Vid eventuella tekniska problem kan ni kontakta styrelsen via mejl så hjälper vi er så gott vi kan: info@brfdisponentparken2.se.

Inbjudan/länk till föreningsstämman: https://zoom.us/j/2584872686?pwd=WDRDN2FyNndoTW1vdHlEM21oYmExUT09

Mötes ID: 258 487 2686

Lösenkod: sHWi0w

Godkännande av nya stadgar till bostadsrättsföreningen

Tidigare under året presenterade styrelsen ett utkast på uppdaterade och förtydligade stadgar för bostadsrättsföreningen. Den 9e oktober skickade styrelsen ut en kallelse till extrastämma med det nya förslaget på stadgar utskrivet och bifogat med kallelsen och lade i alla medlemmars brevlådor. Extrastämman hölls 21 oktober i Disponentvillan där föreningens medlemmar röstade igenom och godkände förslaget på de nya stadgarna. Under den kommande föreningsstämman kommer således föreningens medlemmar återigen rösta gällande förslaget om att de nya stadgarna ska ersätta de gamla (nuvarande) stadgarna. För de som har tappat bort det utskrivna utkastet på de nya stadgarna som alla medlemmar har fått via sin brevlåda till den tidigare extrastämman, finns de även att ladda ner och läsa här på föreningens hemsida via styrelsen informerar i det inlägget som gjordes med kallelsen för extrastämman.

Bostadsrättsföreningens årsredovisning 2019/2020

Årsredovisningen finns uppladdad här på föreningens hemsida under menyfliken dokument och kan därifrån även laddas ner. Önskar ni få en utskriven kopia av årsredovisningen kontakta styrelsen via mejl.

Protokoll för föreningsstämman

 1. Stämmans öppnande. 
 2. Godkännande av dagordning. 
 3. Val av ordförande vid stämman. 
 4. Val av sekreterare . 
 5. Val av en justerare tillika rösträknare som jämte ordförande skall justera protokollet. 
 6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst. 
 7. Fastställande av röstlängd. 
 8. Styrelsens årsredovisning. 
 9. Revisionsberättelse.
 10. Fastställande av resultat- och balansräkning. 
 11. Beslut om resultatdisposition. 
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna. 
 13. Arvode åt styrelsen och revisor. 
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter. 
 15. Val av revisor. 
 16. Val av valberedning. 
 17. Godkännande av nya stadgar
 18. Inkomna motioner. 
 19. Stämmans avslutande.