Kallelse till extrastämma utskickad

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Disponentparken 2 har via post kallat till extrastämma onsdagen den 21 oktober klockan 18:00 till 19:00 i Disponentvillan.

Styrelsen har nu under en längre tid arbetat med ett utkast på uppdaterade och förtydligade stadgar för bostadsrättsföreningen. Stadgarna behövde åtgärdas främst då lagändringar har trätt i kraft som gör att nuvarande stadgarna till viss del är inaktuella. Styrelsen har utgått från de mönsterstadgar som Bostadsrätterna tagit fram så att bostadsrättsföreningars stadgar ska vara uppdaterade och korrekta utifrån lagar, regler och normer. Ett utkast av styrelsens förslag på nya stadgar finns bifogad med kallelsen. Utkastet av stadgarna finns också bifogade i detta inlägg (se nedan). Utkastet är förtydligat på följande sätt:

  • Text som är rödmarkerad är nya adderade tillägg i stadgarna utifrån vad som står med i Bostadsrätternas mönsterstadgar.
  • Text som är gulmarkerad är inlägg som stod med i de tidigare stadgarna, men som har omformulerats och förtydligats.
  • Text som inte är markerad är inlägg som stod med i de tidigare stadgarna som har behållits som de är.   

Om medlemmarna i bostadsrättsföreningen tycker om det nya utkastet av stadgar kommer man under extrastämman rösta igenom och godkänna förslaget av de nya stadgarna, för att sedan under föreningsstämman i slutet av året rösta igenom förslaget som bostadsrättsföreningens nya stadgar.

Styrelsen kommer även försöka se till så att man kan följa extrastämman på distans via Facebook, mer information om detta kommer närmare extrastämman.

2 Kommentarer on “Kallelse till extrastämma utskickad

  1. Hej!
    Kallelserna till arrangerade extrastämmor och föreningsstämmor finns här på styrelsen informerar. Detta är dock själva kallelsen med information gällande vad som kommer tas upp och röstas om under mötet. Mötesprotokollen som skrevs under dessa möten finns inte uppe på hemsidan i dagsläget tyvärr, eftersom vi inte vill lägga ut den typen av dokumentation som eventuellt kan innehålla känslig information på hemsidan som är öppen för vem som helst på nätet att se och läsa. Under nästa år hoppas vi kunna vidareutveckla hemsidan och se ifall vi kan lägga till en funktion med inloggning för föreningens medlemmar där man kan få tillgång till alla mötesprotokoll från stämmor och även annan dokumentation som kan innehålla känslig information. Önskar en medlem i föreningen få ut en kopia av ett mötesprotokoll från en utförd föreningsstämma eller extrastämma kan hen kontakta styrelsen via mejl.

Comments are closed.