Trivselregler

Regler är nödvändiga för trivselns skull när man bor så nära varandra som vi gör. Sunt förnuft och hänsyn till varandra är en grundpelare. För allas trivsel och säkerhet har föreningen några trivselregler som är viktiga att alla följer.

Trivselreglerna gäller inte bara dig som bostadsrättsinnehavare. Även övriga familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten. Trivselreglerna gäller också för andrahandshyresgäster.


Säkerhet

 • Brandvarnare ska finnas i varje lägenhet och vara placerad i taket. Det är bostads- rättsinnehavarens ansvar att brandvarnaren fungerar, testa den därför varje månad genom att trycka på testknappen. En rekommendation är att även ha en pulver- släckare och eventuellt en brandfilt i varje lägenhet.
 • Endast elgrill är tillåtet på balkonger och uteplatser, tänk på brandrisken.
 • Brandfarliga föremål, brandfarlig vätska, gasolflaskor osv. får ej förvaras på vinden.
 • Cyklar, rullatorer, barnvagnar och annat får ej stå i trapphuset på grund av det hinder som de kan utgöra vid utrymning samt den giftiga rök de kan utveckla vid en eventuell brand. Barnvagnar och rullatorer placeras i barnvagnsförrådet vid entrén.
 • Undvik att lämna ut portkod till obehöriga och se till att alla dörrar som ytter- och förrådsdörrar stängs efter er för att minska risken för inbrott.

Allmänt

 • Musik får inte spelas för högt, tänk på att bete dig som du själv vill att din granne ska bete sig. Om du ska ha fest är det alltid bra att i förväg meddela grannarna. Ju senare på kvällen, desto lägre ljudnivå är en bra regel. Visa extra hänsyn mellan 22:30-07:00 då det är många som vill sova.
 • Ölburkar, fimpar, snus eller övrigt skräp får ej slängas omkring fastigheterna eller på området. Förutom att det skräpar ner är det en risk för små barn, katter och hundar i området.
 • Sopor får ej ställas utanför dörren eller i gemensamma utrymmen då detta snabbt sprider en odör genom hela trapphuset.
 • Lämna inte era hundar ensamma i lägenheten om de skäller mycket och är ledsna.
 • Området är klassificerat som ett gångfartsområde, hastighetsbegränsningen är därmed 7 km/h i hela området. Vänligen visa extra hänsyn vid radhusen då det bor mycket barn där.
 • Innehavare av parkeringsplatser/carport ansvarar för att de skottas och sopas från grus, löv och annat. Sopkvast och snöskyffel finns i trapphuset för utlåning.
 • Hushållsavfall ska sorteras, restavfall slängs i de stora soptunnorna och matavfall slängs i de mindre (använd kompostpåsarna).  Sortering av förpackningar, tidningar, plast, glas och metall ska göras i områdes återvinningsstation (bortanför hus 18).
 • Rökning är inte tillåtet i trappor, portgångar, entréer eller andra allmänna utrymmen. Vi rekommenderar att inte röka på balkongen eller uteplatsen då det kan påverka andra boenden i husen.

Andrahandsuthyrning

 • Andrahandsuthyrning får endast ske efter godkännande av styrelsen. Skäl som kan godkännas är provboende, tjänst eller studier på annan ort, militärtjänstgöring etc. Dokument för ansökan finns här på hemsidan under fliken Andrahandsuthyrning och skickas till styrelsen via mejl.

Balkong/Uteplats samt Renovering/Tillbyggnad

 • Avspolning eller avborstning av balkong så att grannen under får skräp på sin balkong är ej tillåtet. Vid undantagsfall måste grannar meddelas först. Undvik även att skaka mattor eller liknande om det drabbar andra boenden.
 • Bostadsrättshavaren ansvarar för renhållning och eventuell snöskottning på balkong och uteplats.
 • Renoveringsarbeten och annat som för oväsen som kan tänkas vara störande för de som bor runt omkring bör planeras så att de stör så lite som möjligt.
 • Vid större renovering i lägenheten/uteplats ska styrelsen kontaktas, särskilt om det innefattar elektronik, värme, vatten eller väggar. Vissa ingrepp kräver bygglov.
 • Vid inglasning och/eller bygge på balkong och uteplats samt vid markis-uppsättning krävs skriftligt tillstånd från styrelsen. Samtliga byggnationer som inte följer föreningens riktlinjer kan komma att behöva nedmonteras. Kontakta styrelsen för riktlinjer samt godkännande.
 • Tänk på att rökning på balkongen kan upplevas som störande av närliggande grannar.