Användarvillkor för prenumeration

Genom att klicka i rutan att du godkänner användarvillkoren när du registrerar dig till bostadsrättsföreningens e-postutskick, godkänner du att bostadsrättsföreningens styrelse lagrar din e-postadress och skickar mejl till dig med information och uppdateringar som publiceras på bostadsrättsföreningens officiella hemsida: www.brfdisponentparken2.se.

Bostadsrättsföreningen Disponentparken 2 kommer inte att lämna ut dina uppgifter till tredje part. Uppgifterna du tillhandahåller i form av e-postadress sparas inte längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålet. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till nyhetsbrev och lagring av din e-postadress genom att klicka på avregistreringslänken som finns med i varje e-postutskick. Du kan även kontakta bostadsrättsföreningens styrelse via e-post: info@brfdisponentparken2.se.

Du har rätten att när som helst begära information om vilka personuppgifter som bostadsrättsföreningen har lagrade om dig. Om dina inlämnade uppgifter skulle vara felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du kontakta styrelsen och begära att få dem rättade eller raderade. Bostadsrättsföreningen Disponentparken 2 är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar för dessa personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning GDPR (EU 2016/679).