Information gällande 2-års-besiktningen

Tidigare styrelsen och nuvarande styrelse för bostadsrättsföreningen har under en lång tid arbetat med den 2-års-besiktning som utfördes i våra tre hus i slutet av november 2018. Under denna 2-års-besiktning påpekade besiktningsmannen upptäckta fel i lägenheterna som bör ses över och eventuellt åtgärdas. Styrelsen har nu gått ut med information gällande detta på anslagstavlorna i föreningens tre trapphus. Önskar ni få en egen kopia av informationen kan ni kontakta styrelsen via mejl: info@brfdisponentparken2.se