Samfälligheten

I vårt bostadsområde här på Björkmansgatan finns det en samfällighet som bostadsrättsföreningarna Disponentparken 1, 2 & 3 är medlemmar i. Samfällighetens uppgift är att ta hand om den yttre skötseln i vårt område.


Trädgårdsskötsel av parken

Samfälligheten har ett avtal med en extern part angående trädgårdsskötseln av Disponentparken som ligger i mitten av vårt område, detta inkluderar bland annat Rosenträdgården samt allén. Även utomhusbelysningen i parken är under samfällighetens skötsel.


Återvinningsstation

Det finns en återvinningsstation på vårt bostadsområde som samtliga boende får använda. Stationen består av nedgrävda kärl utanför hus 18 och där kan du källsortera: pappersförpackningar, plastförpackningar, tidningar, färgat glas, ofärgat glas och metall.

Regler gällande återvinningsstationen

Det är viktigt att alla boende på Björkmansgatan hjälps åt för att använda återvinningsstationen på rätt sätt. Se därför till att trycka ner soporna i kärlen ordentligt när ni slänger skräpet och följ dessa regler:

  • Alla pappersförpackningar måste plattas till innan de slängs i kärlet.
  • Korkar på mjölkpaket och andra former av tetra-pack ska sorteras som plast. När du har skruvat bort korken och plattat till förpackningen kastar du den som pappersförpackning.
  • Alla typer av förpackningar (mjölkpaket, glasburkar, etc.) ska tömmas och sköljas ur innan de slängs i återvinningsstationen.
  • Endast hushållsskräp får slängas i återvinningsstationen, grovsopor som köksutrustning, flyttkartonger och andra stora förpackningar får inte pressas ner i sopkärlen, dessa ska lämnas till närmaste återvinningscentral (exempelvis Atleverket).
  • Det är strängt förbjudet att ställa sopor på marken bredvid sopkärlen, oavsett om det är för att sopkärlet är fullt eller av någon annan anledning.

Lekplats

Bredvid Disponentvillan finns det en lekplats som alla barn i området är välkomna att använda. I lekplatsen finns det gungor och en sandlåda.