Parkering

På bostadsområdet finns det flera former av parkeringsplatser. För gäster finns det sex stycken gästparkeringar som har tidsbegränsning på 3 timmar. För dig som bor i området och önskar hyra en parkeringsplats görs detta genom samfälligheten som ansvarar för marken på området. Det finns tre typer av parkeringar: Carport, Parkering med motorvärmare och Parkeringsruta.

För att få information om nuvarande kö eller ställa sig i kö kontaktar du förvaltaren Egeryds. När det sedan är din tur i kön och en parkeringsplats blir ledig kommer Egeryds kontakta dig. Priserna för parkeringsplatserna ser ut som följande för tillfället:

  • Parkeringsplats: 400kr i månaden
  • Parkeringsplats med motorvärmare: 550kr i månaden
  • Parkeringsplats med motorvärmare & tak (carport): 800kr i månaden
  • Parkeringsplats med laddstation för elbil: 550kr i månaden + elförbrukning

Kontaktuppgifter Egeryds (Sofie Skoog):
Telefon: 054-13 13 35
E-post: sofie.skoog@egeryds.se