Frågor & Svar

På den här sidan hittar du vanliga frågor & svar som bostadsrättsföreningens styrelse svarat på. Klicka på frågan för att öppna den och se svaret. Om du har några fler frågor eller funderingar, kontakta styrelsen via mejl: info@brfdisponentparken2.se.


Behöver jag skaffa bostadsrättstillägg i min försäkring?

När du tecknar din hemförsäkring hos valfritt försäkringsbolag behöver du inte inkludera bostadsrättstillägg. Det finns med i bostadsrättsföreningens egna försäkring redan.


Dörr och postfack

För att få ditt namn placerat på både dörren och postfacket vid inflyttning så behöver du ta kontakt med Egeryds, vår Tekniska förvaltare. Om du redan bor i föreningen och t.ex. har bytt efternamn så hör man även här av sig till Egeryds.


Får jag hyra ut min lägenhet i andrahand?

Du kan ansöka om att få hyra ut din lägenhet i andrahand genom att fylla i ansökningsformuläret och skicka in det till bostadsrättsföreningens styrelse. Du får max hyra ut din lägenhet i andrahand under 1 år i taget, sedan måste en eventuell ny ansökan lämnas in till föreningens styrelse för godkännande. Mer information hittar du under fliken Andrahandsuthyrning här på hemsidan.


Hur får jag tillgång till en parkeringsplats i området?

För att hyra en parkeringsplats i vårt bostadsområde behöver du kontakta Samfällighetens förvaltare Egeryds och ställa dig i kö till parkeringsplatserna. Mer information hittar du under fliken Parkering här på hemsidan.


Vart slänger jag skräp?

I bostadsområdet finns det nedgrävda sopkärl för brännbart avfall och komposterbart avfall på flera platser vid lägenhetshusen intill vägen. Det finns även en återvinningsstation vid Björkmansgatan 18 som alla medlemmar i vår förening får använda till att källsortera sitt skräp. Mer information om återvinningsstationen hittar du här.


Får man röka på balkongen/uteplatsen?

Vi rekommenderar att man inte röker på balkongen/uteplatsen då det kan påverka andra boende i huset negativt.


Hur fort får man köra på vägen?

Vårt bostadsområde är klassificerat som ett gångfartsområde, därför är hastighetsgränsen 7km/h.


Kan jag få min hyresavi digitalt istället för på posten?

Du kan få din hyresavi både via mejl och autogiro om du skulle vilja. För att få hjälp med detta kontaktar du bostadsrättsföreningens ekonomiska förvaltare Great Accounting, du hittar kontaktinformation till dem under fliken Kontakt här på hemsidan.


Jag tycker det är kallt i lägenheten, vad gör jag?

I våra fastigheter finns det ett automatiskt värmesystem som värmer upp samtliga lägenheter genom elementen i fastigheten. När det blir kallt ute slår värmesystemet på automatisk, men det kan uppstå en liten fördröjning innan systemet är igång för fullt. Detta gör att värmen inte alltid hänger med vid hastiga temperaturskiftningar utomhus. 

Termostaten på elementet har en sensor installerad som känner av när korrekt temperatur i lägenheten är uppnådd och slår då av värmetillförseln. Termostaterna på elementen i våra fastigheter har en maxtemperatur på 21°. Elementet kan därför vara kallt utan att något är fel trots att det är kallt utomhus. För att elementets sensor ska kunna mäta av temperaturen korrekt i din lägenhet är det därför viktigt att man inte täcker över termostaten på elementet med exempelvis gardiner eller ställer saker framför elementen (se exempelbild nedan).

Temperaturen i lägenheten ska enligt FHM ligga mellan 20-23 grader och inte under 18 grader en längre period. Om ni upplever att det är för kallt i lägenheten ber vi er att först genomföra stegen nedan innan ni kontaktar styrelsen eller fastighetsskötaren: 

  • Mät temperaturen i lägenheten, mätningen ska ske centralt i lägenheten minst en meter ovanför golvet. En mätning vid exempelvis fönster blir missvisande eftersom kalla fönster håller en lägre temperatur än lägenheten. 
  • Kontrollera hur länge det har varit kallt. Loggför flera dagar i rad med uppmätt temperatur. Värmen ska komma igång efter några dagar vid snabba temperaturskiftningar och vi ber dig därför ha lite tålamod.
  • Kontrollera så att det inte står eller hänger något för termostaten på elementen som kan påverka sensorn som ska mäta temperaturen i lägenheten. Hänger det en gardin framför termostaten kan sensorn uppfatta att det är varmare i lägenheten än vad det faktiskt är.

Har du fortsatta problem med värmen i lägenheten efter du har utfört dessa steg, kontakta bostadsrättsföreningens styrelse.


Får jag byta ut spiskåpan i mitt kök?

Som lägenhetsinnehavare får du byta ut spiskåpan, men det måste fortfarande vara en spiskåpa av samma typ som installeras. Den mekaniska spiskåpan som är installerad i köket för samtliga lägenheter betjänas av frånluftsfläktar som sitter på hustaket. Andra typer av spiskåpor och köksfläktar är inte kompatibla med fastighetens ventilationssystem. Behöver eller vill du byta ut spiskåpan ska det alltså vara en mekanisk kåpa utan fläkt/motor. Efter ett byte av spiskåpa kommer det krävas en injustering så att ventilationsflödet i huset bibehålls. Har du några frågor gällande ett eventuellt byte av spiskåpa, kontakta styrelsen.


Hur byter jag ut filtret i spiskåpan?

Innanför det vita gallret som sitter på spiskåpan i köket sitter det ett svart filter. Om du märker att det börjar droppa fett från spjället ner på spisen är det dags att göra rent filtret eller byta ut det. Du kan köpa nytt filter till spjället i diverse byggvaruhus och på nätet, exempelvis här: https://www.luftbutiken.se/alla-filter/5349-polyesterfilter-franke-futurum-200-serien.html.


Behöver jag byta ut luftfiltren i elementen?

I, eller rättare sagt bakom, elementen så sitter det luftfilter som bör bytas ut vartannat år. Du som bostadsrättshavare är ansvarig för att se till att byta dessa filter eftersom du ska underhålla ventilationen i lägenheten. Nya filer till elementen kan du köpa i diverse byggvaruhus och på nätet, exempelvis här: https://www.acticon.se/filterbutik/filter/komfortfilter/. I våra lägenheter finns det två typer av element som behöver olika typer av filter: Komfortfiler 210 (443x210mm) och Komfortfilter 310 (443x310mm). Öppna luckan ovanpå ditt element för att se vilken filtermodell ditt element ska ha, eller mät höjden på elementet för att se vilken filterversion som passar.


Finns det stolar man kan låna?

Bostadsrättsföreningen har tillgång till cirka 20st klappstolar som används till större möten och stämmor i första hand. När stolarna inte används har medlemmar i föreningen möjlighet att få låna stolar vid behov under kortare perioder. Kontakta styrelsen via mejl om du önskar att låna stolar från föreningen: info@brfdisponentparken2.se. När du lånar stolarna kommer du behöva fylla i en kvittenslapp. Om en eller flera av de utlånade stolarna blir skadade eller inte återlämnas till bostadsrättsföreningens styrelse är låntagaren ansvarig för att köpa in nya stolar som ersättare (nypris cirka 150kr).


Hur funkar det med elavtal?

Föreningen har ett tecknat elavtal hos e.on. Elförbrukningen mäts per lägenhet och läggs på var medlems månadsfaktura ihop med månadsavgiften. Inget eget elavtal behöver tecknas.


Hur funkar det med bredband och TV?

Föreningen har tecknade avtal hos Telia för Bredband 100/100 och Tv & Streaming Lagom. Var medlem kan under Mina Sidor på Telias hemsida se dessa abonnemang registrerade. Tjänsterna täcks av månadsavgiften. Inga egna avtal behöver tecknas.