Sök till föreningens styrelse

Att köpa en bostadsrätt är förmodligen en av de största investeringarna som en privatperson gör, genom att gå med i styrelsen får du även vara med och påverka att den förvaltas på ett klokt sätt.

Vad gör en styrelsen?

Vad gör styrelsen i praktiken? De som sitter i styrelsen är invalda av föreningens medlemmar och det är styrelsens uppdrag att företräda deras frågor och arbeta för föreningens bästa. Styrelsens viktigaste uppdrag är av den anledningen att sköta och ansvara för föreningens organisation och den löpande förvaltningen. Styrelsen skall se till så att föreningens fastigheter och övriga kapital förvaltas på ett klokt sätt, detta i samråd med föreningens ekonomiska och tekniska förvaltare. Alla, oavsett tidigare erfarenhet, kan bidra till styrelsen.

Hur mycket arbete innebär det att vara med i styrelsen?

Upplägget har sett ut så att ett styrelsemöte har genomförts i början av varje månad. Under mötet förs protokoll om pågående ärenden samtidigt som nya punkter diskuteras och dokumenteras. Utöver de månatliga styrelsemötena ingår även ett ansvar över föreningens gemensamma mail. Detta uppdrag roteras vanligen mellan styrelsens medlemmar. Uppskattningsvis omfattar uppdraget som styrelsemedlem i genomsnitt fem timmar per månad. 

Hur anmäler man intresse av att vara med i styrelsen? 

Du kontaktar valberedningen och anmäler ditt intresse. Valberedningen består av Stina Jarmander, som ni når på stina.jarmander@telia.comIntresseanmälan måste skickas in SENAST 18:00 den 3/12!

Vi hoppas att just du är sugen på att söka in till föreningens styrelse!