Balkonger

Insynsskydd/staket på uteplats

Önskar ni sätta upp ett insynsskydd/staket runt er uteplats på bottenplan finns det två alternativ ni kan använda. OBS! Tänk på att oavsett vilket alternativ ni väljer måste det följa de riktlinjer och regler som presenteras nedan, så vi får ett snyggt och enhetligt uttryck i vårt bostadsområde. Glöm inte att informera styrelsen om ni planerar att sätta upp staket kring er uteplats. Samtliga byggnationer kring uteplatser som inte följer föreningens riktlinjer kan komma att behöva nedmonteras.

Alternativ 1: Sätta upp ett skynke

För att komplettera de nuvarande svarta räckena som sitter runt uteplatsen kan ni sätta upp ett skynke av svart tyg som ni binder fast runt räcket med svart snöre/rep. Tyget som utgör skynket ska då vara lika högt som räckena och klä runt hela uteplatsens räcken. Tyget ska sättas på insidan av räckena. Se bilder nedan för exempel:

Alternativ 2: Bygga ett staket

Önskar ni skapa en rejälare mer permanent lösning kring er uteplats kan ni bygga ett staket av trä. Staketet ska då vara max 130cm högt och ska byggas runt uteplatsen så att alla sidorna som har svarta räcken täcks över. Staketet ska sättas på utsidan av de svarta räcket som sitter runt uteplatserna, de svarta räcket får inte monteras ner. Staketet ska vara av typen ribbstaket där plankorna är 45mm breda och har 15-20mm mellanrum mellan varje planka. Träslaget ska helst vara tryckimpregnerat virke och staketet ska vara träfärgat, alltså inte målas i någon annan färg som exempelvis svart eller vit efteråt. Se bilder nedan för exempel:

Tänk på att ni måste följa kommunens regelverk gällande vad du får bygga utan att ansöka om bygglov, läs mer om bygglov och regler via denna länk: https://www.orebro.se/bygga-bo–trafik/bygglov/behover-jag-bygglov/plank-staket–mur.html

Har du några fler frågor eller funderingar gällande insynsskydd/staket tveka inte att höra av dig till styrelsen via mejl: info@brfdisponentparken2.se.


Inglasning av balkong

Önskar ni att få er balkong inglasad ska inglasningen vara av samma typ som används på tidigare inglasade balkonger/uteplatser och se likadan ut. Då modellen som har använts tidigare är från Lumon rekommenderar styrelsen att ni anlitar ett företag som använder Lumons produkter.

Bostadsrättsföreningens bygglov gäller fram till november 2028 och till bygglovet hör en teknisk beskrivning samt typritning på hur inglasningen ska utföras. Även en kontrollplan ska följas av entreprenören. Dessa finns uppladdade nedan men går även att komma åt via Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen hos Örebro kommun.

Då bostadsrättsföreningen har ansökt om bygglov för inglasningar av balkonger av våra tre hus ska varje medlem som glasar in sin balkong även betala för en del av bygglovskostnaden. Summan ligger på 1260 kr.

Har du en inglasad balkong och önskar också sätta staket runt uteplatsen gäller samma regler som står i alternativ 2: Staketet ska vara max 130cm högt och ska byggas runt uteplatsen så att alla sidorna som har svarta räcken täcks över. Staketet ska sättas på utsidan av de svarta räcket som sitter runt uteplatserna, de svarta räcket får inte monteras ner.


Grillning på balkong/uteplats

På balkonger och uteplatser är det inte tillåtet att grilla med kol- eller gasolgrill, man får endast grilla med elgrill. Beslutet har tagits i enlighet med lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och brandkårens rekommendationer att enbart använda elgrill på balkonger.