Uppdaterade stadgar snart klara

Styrelsen har nu under en längre tid arbetat med ett utkast på uppdaterade och förtydligade stadgar för bostadsrättsföreningen. Stadgarna behövde åtgärdas främst då lagändringar har trätt i kraft som gör att stadgarna till viss del var inaktuella. Styrelsen har utgått från mönsterstadgarna som Bostadsrätterna tar fram så att bostadsrättsföreningars stadgar ska vara uppdaterade och korrekta utifrån lagar, regler och normer. Under oktober månad kommer en extrastämma hållas där medlemmarna i föreningen får rösta igenom det nya förslaget av stadgarna, för att sedan (förhoppningsvis) rösta igenom de nya stadgarna på föreningsstämman som hålls senare i år.

Alla medlemmar kommer få en kallelse till extrastämman med ett utkast av de nya stadgarna bifogat i sin brevlåda.