Motioner till årsstämman

Styrelsen vill påminna medlem som önskar få ett ärende behandlat vid årsstämman att anmäla detta till styrelsen före onsdagen den 25 oktober. 

Att skriva en motion är en möjlighet för dig som medlem att påverka ditt boende och ska vara en fråga som berör föreningen och dess medlemmar. Det finns inga måsten för hur en motion ska skrivas men den ska innehålla bakgrund till förslaget, motivation till varför det är bra samt konkret förslag på beslut för stämman att ta ställning till. Skriv också under med namn och datum.