Återbesök till följd av OVK-kontrollen

Efter att Örebro Sotarn utförde OVK-kontrollen i våra lägenhetshus påpekades det vissa punkter som behöver åt- gärdas innan OVK-kontrollen kan bli godkänd. Bland annat behöver Örebro Sotarn utföra en rensning/rengöring av ventilationssystemet genom att åter igen gå in i samtliga lägenheter. Arbetet kommer utföras av Örebro Sotarn AB och är inbokad måndag-fredag vecka 47 mellan 08:00-15:00.

Under kontrollen kommer Örebro Sotarn att rensa ventilationssystemet via frånluftsventilen i badrummet och spiskåpan i köket. För att underlätta och säkerställa att arbetet går så smidigt som möjligt ber vi er att plocka undan i kryddhyllan/skåpet över spiskåpan i köket och lägga en utvikt tidning över spisen som skydd. Se även till att frånlufts- ventilen i badrummet är lätt åtkomlig.

Du som medlem måste informera brf. styrelsen via mejl om du kommer vara hemma vid tillfället av återbesöket och/eller om styrelsen har rätt att gå in i lägenheten med hjälp av huvudnyckel. Under hela tiden Örebro Sotarn utför rensningen av ventilationen i våra hus & lägenheter kommer representanter från styrelsen och/eller fastighets- skötaren Egeryds gå med Örebro Sotarn. Styrelsen behöver ditt mejlsvar senast fredag 11e november.

OBS! Om Örebro Sotarn inte kan utföra rensningen i din lägenhet som planerat för att ni inte är hemma och/eller inte har gett styrelsen godkännande att använda huvudnyckeln, kommer de behöva utföra arbetet en annan dag. Du kommer då själv att behöva betala den kostnad som extrabesöket i din lägenhet medför.

Mer information kommer skickas ut till samtliga medlemmar via postfacken.