NYTT DATUM: Korvgrillning med nya ägarna av Disponentvillan på lördag 22/10

Då förra tillfället regnade bort på grund av dåligt väder görs det nu ett nytt försök. De nya ägarna av Disponentvillan Petra & Karim Chouabi håller äntligen på att flytta in tillsammans med sina två barn. På lördag (22/10) välkomnar Petra & Karim alla boende/medlemmar i bostadsrättsföreningarna till korvgrillning där det bjuds på korv & bröd, saft och kaffe från klockan 12:00. De ser fram emot att få träffa grannarna i området och berätta om sina husdrömmar.

Vi välkomnar våra nya grannar till Disponentvillan och vill samtidigt även påminna de boende i området vad den avslutade försäljningen av Disponentvillan innebär:

  • Disponentvillan är numera avstyckad från området och är privat mark. Detta innebär att det inte är tillåtet att sitta på Disponentvillans trapp eller leka vid villan. Detta är numera köparnas privata bostad/hem.
  • Parken runt Disponentvillan i form av allén, rosenträdgården och de stora gräsytorna tillhör fortfarande samfälligheten. Alla boende i området är alltså fortfarande varmt välkomna att använda dessa ytor. Den mark som tillhör Disponentvillan är grusplanen ovanför stenmuren sedd från allésidan samt närmaste grusplanen vid villan på andra sidan.
  • Lekplatsen bredvid Disponentvillan tillhör fortfarande samfälligheten, vilket innebär att alla barn i området har fortfarande fritt fram att leka där (men inte på/vid villan).
  • Grusvägen genom parken intill rosenrabatten tillhör samfällighetens mark, och får därmed användas fritt av de boende i området vid behov. Tänk dock på att köparna använder den vägen för att parkera sina bilar på sin mark intill Disponentvillan. Vägen får ej blockeras och ska bara användas för genomfart i form av gång/cykel.