Du behövs i valberedningen!

I slutet av året kommer bostadsrättsföreningen hålla sin årliga föreningsstämma med föreningens medlemmar. På stämman kommer bland annat en ny styrelse behöva nomineras och röstas igenom för kommande år. Detta är en av bostadsrättsföreningens obligatoriska uppgifter under året.

Vad gör en valberedning?

• Sätter ihop ett förslag på medlemmar till bostadsrättsföreningens kommande års styrelse.

• Håller i intervjuer med potentiella styrelsemedlemmar.

• Presenterar sina nomineringar till styrelsen på föreningens årsstämma i december.

Hur mycket arbete innebär det att vara med i valberedningen?

• Valberedningen ska bestå av minst två personer som hjälps åt med arbetet.

• De ska hålla i korta intervjuer med potentiella kandidater till bostadsrättsföreningens styrelse.

• De ska hitta 3-5 medlemmar i bostadsrättsföreningen som passar till styrelsen.

• De ska undersöka om det finns medlemmar i tidigare styrelse som kan tänka sig bli omvalda.

Varför ska man vara med i valberedningen?

• Du får en bra inblick i hur bostadsrättsföreningen sköts.

• Du får möjlighet att påverka föreningen.

• Du ser till att föreningen får en bra framtid.

• Du försäkrar dig om att din bostad och dina pengar hanteras på ett bra sätt.

Hur anmäler man intresse av att vara med i valberedningen?

Du mejlar till bostadsrättsföreningens styrelse att du är intresserad av att vara med i valberedningen så kommer styrelsen kontakta dig med mer information. Är du intresserad av att vara med i nästa års styrelse, är du också varmt välkommen att informera styrelsen om det via e-post.

Intresseanmälan måste skickas in SENAST tisdagen den 25:e oktober!