Elavgiften kommer höjas fr.o.m. december

Bostadsrättsföreningens elavtal har förnyats, och till följd av det rådande världsläget kommer tyvärr elavgiften behöva höjas. Priset kommer gå från 1,44 till 2,924 kronor per kilowatt-timme (kwh). Precis som tidigare kommer din elförbrukning specificeras och faktureras på samma faktura som hyresavgiften. Det nya el- avtalet börjar gälla från den 1 september, men då fakturorna skickas ut kvartalsvis och betalas i efterskott kommer det nya elpriset synas på hyresavierna från och med december.