Kontroll av ventilationssystem v.37 (OVK)

Enligt plan- och bygglagstiftningen ska det regelbundet utföras Obligatorisk Funktionskontroll av Ventilationssystem (OVK) i alla byggnader. Denna kontroll måste göras i våra lägenhetshus vart 6:e år. Den kommer utföras av företaget Örebro Sotarn AB och är inbokad måndag-onsdag vecka 37 mellan 08:00-15:00. 

Under kontrollen behöver Örebro Sotarn gå in i varje lägenhet för att kontrollera ventilationen och göra luftmätningar. Kontrollen kommer ta cirka 15 minuter per lägenhet. Örebro Sotarn kommer skicka ut mer information till samtliga boende via postfacken. 

Du som medlem måste informera brf. styrelsen via mejl om du kommer vara hemma vid tillfället av kontrollen och/eller om styrelsen har rätt att gå in i lägenheten med hjälp av huvudnyckel. Under hela tiden Örebro Sotarn utför OVK kontrollen i våra hus & lägenheter kommer representanter från styrelsen och/eller fastighetsskötaren Egeryds gå med Örebro Sotarn. Styrelsen behöver ha ditt mejlsvar senast onsdag 7e september

OBS! Om Örebro Sotarn inte kan utföra OVK kontrollen i din lägenhet som planerat för att ni inte är hemma och/eller inte har gett styrelsen godkännande att använda huvudnyckeln, kommer de behöva utföra kontrollen en annan dag. Du kommer då själv att behöva betala den kostnad som extrabesöket i din lägenhet medför.