Byte av portkod 29 juni

För att säkerställa att inga obehöriga kommer in i våra lägenhetshus behöver portkoden bytas ut. Den 29/6 kommer portkoden att bytas ut och alla medlemmar i föreningen har fått en informationslapp i sitt postfack med den nya portkoden. Tänk på att inte lämna ut portkoden till personer eller företag i onödan. Använd porttelefonen istället!

Har du tappat bort din lapp eller har några andra funderingar, kontakta styrelsen via mejl.