Byte av portkod 7 februari

För att försäkra oss om att inte obehöriga kommer in i våra hus har styrelsen beslutat att portkoden ska bytas ut en gång per år. Den 7/2 kommer portkoden att bytas ut och alla medlemmar i föreningen har fått en informationslapp i sitt postfack med den nya portkoden. Har du tappat bort din lapp eller har några andra funderingar, kontakta styrelsen via mejl.