Invigning av återvinningsstation 10/2

Ett av samfällighetens större projekt är äntligen klart. På torsdag eftermiddag (10/2) vid klockan 16:00 kommer en invigning av återvinningsstationen att hållas där samfällighetens styrelse “klipper bandet” genom att källsortera skräp i respektive sopkärl. Representanter från Sansac och Stena Recycling kommer också finnas på plats. 

Stationen består av nedgrävda kärl utanför hus 18 och du kan källsortera följande sopor där:

  • Pappersförpackningar & Plastförpackningar
  • Tidningar
  • Glas färgat & ofärgat
  • Metall

Regler gällande sopsorteringen

Det är viktigt att alla boende på Björkmansgatan hjälps åt för att använda återvinningsstationen på rätt sätt. Se därför till att trycka ner soporna i kärlen ordentligt när ni slänger skräpet och följ dessa regler:

  • Alla pappersförpackningar måste plattas till innan de slängs i kärlet.
  • Korkar på mjölkpaket och andra former av tetra-pak ska sorteras som plast. När du har skruvat bort korken och plattat till förpackningen kastar du den som pappersförpackning.
  • Alla typer av förpackningar (mjölkpaket, glasburkar, etc.) ska tömmas och sköljas ur innan de slängs i återvinningsstationen.
  • Endast hushållsskräp får slängas i återvinningsstationen, grovsopor som köksutrustning, flyttkartonger och andra stora förpackningar får inte pressas ner i sopkärlen, dessa ska lämnas till närmaste återvinningscentral (exempelvis Atleverket).
  • Det är strängt förbjudet att ställa sopor på marken bredvid sopkärlen, oavsett om det är för att sopkärlet är fullt eller av någon annan anledning.

Från och med vecka 7 kommer Stena Recycling att tömma sopkärlen i återvinningsstationen. Pappersförpackningar & plastförpackningar kommer tömmas veckovis, tidningar varannan vecka och glas & metall kommer tömmas månadsvis.

Om återvinningsstationen missköts och detta försvårar Stena Recyclings arbete med att tömma återvinningsstationen kommer bostadsrättsföreningarna behöva betala avgifter för detta. Därför är det viktigt att vi alla hjälps åt för att hålla återvinningsstationen i gott skick. Vi hoppas alla på Björkmansgatan blir nöjda med återvinningsstationen och kommer kunna nyttja stationen många år framöver.

Med vänliga hälsningar,

Samfälligheten