Rensning av vindsförråden

Styrelsen har märkt att vindsutrymmet i våra tre lägenhetshus tyvärr har blivit stökigt med tiden och att boende i husen lämnar saker i de allmänna utrymmena utanför förråden.

Det är inte tillåtet att förvara saker i husets allmänna utrymmen

Medlemmar i bostadsrättsföreningen får bara förvara sina ägodelar i bostadsrätten eller i det tillhörande vindsförrådet. Det är inte tillåtet att ha saker stående i de allmänna utrymmena eller att lämna brännbart material utan uppsikt. Vid risk för brand kan det försvåra släckningsarbete och/eller blockera utrymningsvägar. Det finns även en stöldrisk med att förvara sina saker i allmänna utrymmen olåsta.

Sista dagen är torsdagen 10/2 – sen rensas allt bort

Den 10/2 kommer styrelsen genomföra rensningen av de allmänna utrymmena på vinden i lägenhetshusen. Allt som ligger utanför förråden och i allmänna utrymmen kommer rensas bort och kastas. Styrelsen tar inget ansvar för materialet som försvinner till följd av rensningen.

Om du har några frågor eller funderingar gällande detta kan du kontakta styrelsen via mejl.