Vi välkomnar styrelsen för 2022

På föreningsstämman i december valdes bostadsrättsföreningens styrelse in för det kommande året. Styrelsen består numera av följande:

  • Styrelseordförande: Elin Strandberg (Hus 14)
  • Styrelseledamot: Kristina Lindgren (Hus 14)
  • Styrelseledamot: Inger Pettersson (Hus 16)
  • Styrelseledamot: Ann-Sofi Edwards (Hus 18)
  • Styrelseledamot: Gustav Johnsson (Hus 18)
  • Suppleant: Jonas Arvidson (Hus 16)