Kallelse till Brf. Disponentparken 2 Föreningsstämma

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Disponentparken 2 kallar härmed till den årliga föreningsstämman, tisdagen den 7 december klockan 18:00 till 19:00 i Disponentvillan.

Det är ditt ansvar som medlem i bostadsrättsföreningen att delta på stämman

Du som bor på Björkmansgatan 14, 16 eller 18 är medlem i bostadsrättsföreningen i och med att du har köpt en lägenhet och bor här. Som medlem i föreningen ska du delta på föreningens stämma som hålls i december varje år. På stämman går man igenom vad som har hänt under året, granskar föreningens årsredovisning och väljer in ny styrelse för bostadsrättsföreningen. Du har även möjlighet att ställa frågor till styrelsen efter stämman. 

Stämman är föreningens högsta beslutande organ och det är därför viktigt att föreningens medlemmar deltar på stämman och röstar i de punkter som tas upp på stämman. Exempel på beslut som kan tas under en stämma är höjning av hyra, åtgärder i husen eller investeringar för föreningen. Under föregående stämma deltog endast 4 röstberättigade medlemmar av 62(!), vilket är farligt lågt och antalet deltagare på stämman måste bli högre. Vi hoppas så många som möjligt av våra medlemmar kan ta sitt ansvar och delta på stämman i år. Har du några frågor gällande bostadsrättsföreningen eller stämman, kontakta styrelsen via mejl.

Delta på föreningsstämman i Disponentvillan eller digitalt via ZOOM

Vi välkomnar alla medlemmar till Disponentvillan för att delta på stämman. För de medlemmarna som inte har möjlighet att komma till Disponentvillan och delta på plats finns möjligheten att delta på distans via det digitala verktyget ZOOM. Om du deltar via ZOOM är det viktigt att du skriver in ditt namn och lägenhetsnummer, så vi kan fastställa en korrekt röstlängd. Anslut gärna till mötet vid 17:50 så att vi kan starta mötet vid utsatt tid som planerat. 

Inbjudan/länk till föreningsstämman (kopiera hela länkens textrad till din webbläsare): 

https://oru-se.zoom.us/j/63777589113?pwd=WmR2bkhLK2NvUDJOS3NoKzBwL2JkUT09

Mötes ID: 637 7758 9113

Lösenkod: 687407

Bostadsrättsföreningens årsredovisning 2020/2021

Årsredovisningen kommer laddas upp på föreningens hemsida senare i veckan (v. 47) och kan därifrån även laddas ner. Önskar ni få en utskriven kopia av årsredovisningen kontakta styrelsen via mejl.

Dagordningen för föreningsstämman

 1. Stämmans öppnande. 
 2. Godkännande av dagordning. 
 3. Val av ordförande vid stämman. 
 4. Val av sekreterare. 
 5. Val av en justerare tillika rösträknare som jämte ordförande skall justera protokollet. 
 6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst. 
 7. Fastställande av röstlängd. 
 8. Styrelsens årsredovisning. 
 9. Revisionsberättelse.
 10. Fastställande av resultat- och balansräkning. 
 11. Beslut om resultatdisposition. 
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna. 
 13. Arvode åt styrelsen och revisor. 
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter. 
 15. Val av revisor. 
 16. Val av valberedning. 
 17. Inkomna motioner.
  • Undersök möjligheten att installera solceller för att minska förbrukningen av köpt el.
  • Förtydligande av gångfartsområde vid infarterna till bostadsområdet. 
 18. Stämmans avslutande.

2 Kommentarer on “Kallelse till Brf. Disponentparken 2 Föreningsstämma

 1. Tacksam om jag kunde få årsredovisningen på papper.
  Mvh
  Gunnel Falk
  Nr 18 lgh 11302

 2. Hej Gunnel!
  Självklart, styrelsen skriver ut årsredovisningen och lägger den i ditt postfack imorgon kväll (1/12).

  Mvh
  Styrelsen

Comments are closed.