Åtgärder i undercentralerna

Under 2019 upptäcktes en vattenskada i hus 14 som startade i husets undercentral. När vi sedan var i kontakt med föreningens försäkringsbolag utredde de orsaken till vattenskadan. Försäkringsbolagen kom då fram till att golvet i undercentralen ”inte är fackmannamässigt byggt” och därav fick föreningen inte någon ersättning för vattenskadan. Problemen är att golvet är fellutat och det inte finns något vattenavvisande ytskikt.

I samband med vattenskadan undersöktes alla tre husens undercentraler och man kom fram till att samma problem med golven fanns i alla tre husen. Detta behöver åtgärdas så att undercentralerna uppfyller alla krav som finns så att föreningen får ut ersättning på försäkringen om det sker någon ytterligare skada i framtiden. Efter mer än ett års undersökningar, diskussioner med byggherren för husen samt rådgivande möte med jurist kommer tyvärr föreningen själva få stå för kostnaderna att åtgärda undercentralernas golv. Föreningen kommer att använda sin Reparationsfond för att betala kostnaderna för detta.

När kommer arbetet göras?

Åtgärderna i undercentralerna kommer att utföras under v.32-35 med start på onsdagen 11 augusti. Under denna period kommer det därför vara lite hantverkare i husen och på området.

Hur påverkas de boende av arbetet?

I planeringen av detta arbete har vi försökt minimera arbetets påverkan på medlemmarna i föreningen. Värmen i husen kommer stängas av under arbetet, men vatten och varmvatten kommer fortfarande vara tillgängligt i den största möjliga utsträckningen. Vatten kommer vara avstängt i ett hus i taget under en dag när man kopplar om en del rörledningar och flyttar på vissa enheter för att ge utrymme åt golvläggarnas arbete. När man sedan slutfört arbetet kommer vattnet behöva stängas av igen för att återställa undercentralerna. Information gällande vilken dag vattnet kommer vara avstängt i vilket hus kommer sättas upp på entrédörren, men planen ser ut som följande:

• Onsdag 11/8 – VATTEN AVSTÄNGT I HUS 14
• Måndag 16/8 – VATTEN AVSTÄNGT I HUS 16
• Tisdag 17/8 – VATTEN AVSTÄNGT I HUS 18

• Måndag 23/8 – VATTEN AVSTÄNGT I HUS 14
• Onsdag 25/8 – VATTEN AVSTÄNGT I HUS 16
• Måndag 30/8 – VATTEN AVSTÄNGT I HUS 18

Vi ber om ursäkt för den problematik som kan uppstå för våra medlemmar i samband med detta arbete.