Du behövs i valberedningen!

I slutet av året kommer bostadsrättsföreningen hålla sin årliga föreningsstämma med föreningens medlemmar. På stämman kommer bland annat en ny styrelse behöva nomineras och röstas igenom för kommande år. Detta är en av bostadsrättsföreningens obligatoriska uppgifter under året.

Vad gör en valberedning?

En valberedning har i uppgift att ta fram nomineringar på medlemmar i bostadsrättsföreningen som de anser skulle passa i föreningens styrelse. Valberedningen kommer få i uppgift att hålla i intervjuer med potentiella styrelsemedlemmar för att sedan besluta ett förslag på en ny styrelse med 3-5 medlemmar som presenteras och nomineras under föreningsstämman som hålls i december. Eftersom mandatperioden för styrelsens medlemmar är ett år presenteras nomineringar till nästa års styrelse av valberedningen på föreningsstämman och röstas igenom som nya styrelsen av bostadsrättsföreningens medlemmar under stämman. Denna process måste en bostadsrättsförening gå igenom varje år, oavsett om man behöver nya medlemmar till styrelsen eller om styrelsens tidigare medlemmar önskar att bli omvalda. Valberedningen ska bestå av minst två personer.

Hur mycket arbete innebär det att vara med i valberedningen?

Valberedningens uppgift är att ta fram förslag på upp till fem styrelsemedlemmar. Beroende på om medlemmar i tidigare års styrelse kan tänka sig ställa upp för omval kan valberedningen ta med detta i beräkningen gällande antalet poster som behöver fyllas. Förhoppningsvis finns det medlemmar i Bostadsrättsföreningen som anmäler ett intresse för att sitta som styrelseledamot, vilket gör valberedningens arbete ännu enklare. Annars har valberedningen i uppgift att hitta medlemmar i föreningen som eventuellt kan tänka sig att vara med i styrelsen. Valberedningen ska delta på årsstämman för att presentera sina nomineringar av medlemmar till nästa års styrelse.

Varför ska man vara med i valberedningen?

Att vara med i valberedningen är ett bra och enkelt sätt att få en inblick i hur bostadsrättsföreningen sköts och att ha en påverkan på att styrelsen i föreningen består av personer som man har förtroende för kan sköta uppdraget bra för alla medlemmars bästa. Det är dina pengar som förser föreningen med en ekonomi, och du vill såklart att dina pengar kommer till användning på rätt sätt. Detta gör du bäst genom att säkerställa att föreningen får en bra styrelse.

Hur anmäler man intresse av att vara med i valberedningen?

Du mejlar till bostadsrättsföreningens styrelse att du är intresserad av att vara med i valberedningen så kommer styrelsen kontakta dig med mer information.

Intresseanmälan måste skickas in SENAST fredagen den 1:a oktober!