Påminnelse gällande grillregler

Styrelsen vill påminna alla medlemmar om att det inte är tillåtet att grilla med kol- eller gasolgrill på uteplatsen/balkongen då detta kan ses som en brandfara och leda till kraftig rökbildning. Enligt brandsäkerheten och brandkårens rekommendationer får man endast grilla med elgrill på balkongen/uteplatsen.