Glappkontakt i badrummet?

Styrelsen har fått information om att det finns flera lägenheter som har problem med att inte alla fyra spotlights (LED-lampor) i taket i badrummet tänds varje gång man trycker på lampknappen.

Efter kontakt med leverantören av badrummen kommer föreningen nu få hjälp med att åtgärda detta problem. Leverantören kommer skicka hit en servicetekniker som tillsammans med Egeryds fastighetsförvaltning kommer se över problemet och vilka badrum det gäller.

Styrelsen vill därför att alla medlemmar som har upplevt detta problem återkommande i sitt badrum ska kontakta styrelsen via mejl och informera om vilken/vilka spotlights som krånglar, hur ofta det är glapp (ungefär) samt lägenhetsnummer. Styrelsen behöver ha in denna information senast 12 april för att sedan kunna boka en tid med serviceteknikern. Skicka mejlet till info@brfdisponentparken2.se.