Avgiftshöjning från årsskiftet

När styrelsen i samråd med föreningens ekonomiska förvaltare fastställde budgeten för 2020/2021 beslutade man att utföra en avgiftshöjning på 2% av nuvarande hyran. Detta beslut ansågs nödvändigt för att sköta om föreningens ekonomi på bästa sätt och för att kunna täcka kostnader som föreningen tidigare inte har haft med i beräkningen. Avgiftshöjningen har beräknats från årsskiftet och kommer ske retroaktivt vid kommande aviseringar i början av mars.