Byte av portkod 1 mars

För att försäkra oss om att inte obehöriga kommer in i våra hus har styrelsen beslutat att portkoden ska bytas ut en gång per år. Den 1/3 kommer portkoden att bytas ut och alla medlemmar i föreningen kommer att få en infolapp i sitt postfack med den nya portkoden. Lapparna kommer delas ut i postfacken under måndagen 22/2.