Informationsbrev till medlemmar

Under januari månad fick medlemmarna i föreningen ett informationsbrev utskickat i postlådan gällande vad man bör veta som medlem i föreningen och vilka ansvarsområden man har. Styrelsen har även börjat skicka ut välkomstbrev till nyinflyttade i föreningen med information som är bra att veta och vilka åtaganden man har som delägare i en bostadsrättsförening. Styrelsen hoppas att alla medlemmar har läst igenom och tagit åt sig av informationen som stod med i brevet.