Skottning och sandning av entréerna

Styrelsen har under vintern anlitat fastighetsskötaren Egeryds för att se till att entréerna till våra hus ska hållas skottade och sandade vid behov. Egeryds ska komma ut och skotta när det är mer än 4,5cm snö på marken och/eller när det är hög risk för halka. Som tidigare nämnt är det medlemmarnas ansvar att skotta sin egen parkeringsplats när det behövs.