Information gällande värme & element

Hej medlemmar,

Egeryds har hört av sig till oss i styrelsen och meddelat att de har fått flertalet samtal från medlemmar som har problem med elementen i lägenheterna. Enligt fastighetsskötaren är det ofta korrekt temperatur i lägenheten när han åker ut och mäter trots att elementen kan vara kalla/skifta i temperatur. Han försöker ringa i förhand för att kontrollera om så är fallet innan han åker ut för att föreningen ska slippa stå för extra onödiga kostnader. 

När det blir kallt ute slår värmesystemet som finns i lägenhetshuset på automatisk och när detta sker kan det bli en fördröjning vilket gör att värmen inte alltid hänger med vid temperaturskiftningar utomhus. Termostaten på elementet ska också känna av när korrekt temperatur i lägenheten är uppnådd och slår då av. Elementet kan därför vara kallt trots att det är kallt utomhus. 

Temperaturen i lägenheten ska enligt FHM ligga mellan 20-23 grader och inte under 18 grader en längre period. Tyvärr är det dock svårt att justera temperaturen när vädret är ostabilt och skiftar mycket vilket det gör i början av vintern. Man behöver därför avvakta till vädret är mer fixerat för att kunna utreda temperaturerna. Om ni upplever att lägenheten är för kall ber vi er att först genomföra stegen nedan innan ni kontaktar Egeryds. 

  • Mät temperaturen i lägenheten, mätningen ska ske centralt i lägenheten minst en meter ovanför golvet. En mätning vid exempelvis fönster blir missvisande eftersom kalla fönster håller en lägre temperatur än lägenheten. 
  • Kontrollera hur länge det har varit kallt. Loggför flera dagar i rad med uppmätt temperatur. Värmen ska komma igång efter några dagar vid snabba temperaturskiftningar och vi ber er därför ha lite tålamod. 

Gör detta innan ni kontaktar Egeryds och kontakta gärna styrelsen på info@brfdisponentparken2.se innan så kan vi se om det är flera lägenheter med problem så kan fastighetsskötaren åka ut och kolla på samtliga lägenheter samtidigt och därmed minska kostnaderna för föreningen.

Med vänliga hälsningar, föreningens styrelse