Lågt deltagande på föreningsstämman

7e december hade Bostadsrättsföreningen sin årliga föreningsstämma som i år höll digitalt via ZOOM med tanke på COVID-19. Deltagandet på stämman var extremt lågt med 4st röstberättiga av 62. Som ägare av en bostadsrättsförening är det i allas intresse att man deltar på föreningens stämmor och tar del av informationen som ges ut. Under nästa år hoppas styrelsen man kan få flera medlemmar att ta intresse för föreningens arbete & välmående.