Dags att skicka in motioner till stämman

Under december månad kommer bostadsrättsföreningens årliga föreningsstämma att hållas. Inför stämman har medlemmarna i föreningen möjlighet att lämna in motioner till stämman om de har några frågor eller ämnen som de vill diskutera under mötet. Motionerna måste lämnas in till styrelsen senast söndagen den 22/11 så de kan inkluderas i föreningsstämmans kallelse. Lämna in din motion till stämman skriftligt till styrelsen via mejl.