Valberedning för föreningen sökes!

I slutet på året kommer bostadsrättsföreningen att hålla sin årliga föreningsstämma. På stämman kommer bland annat en ny styrelse behöva nomineras och röstas igenom för kommande år. Detta är en bostadsrättsföreningens obligatoriska uppgifter under året.

Vad gör en valberedning?

En valberedning har i uppgift att ta fram nomineringar på medlemmar i bostadsrätts- föreningen som de anser skulle passa i föreningens styrelse. Valberedningen kommer få i uppgift att hålla i intervjuer med potentiella styrelsemedlemmar för att sedan besluta ett förslag på en ny styrelse med 3-5 medlemmar som presenteras och nomineras under föreningsstämman som hålls i december. Eftersom mandatperioden för styrelsens medlemmar är ett år presenteras nomineringar till nästa års styrelse av valberedningen på föreningsstämman och röstas igenom som nya styrelsen av bostadsrättsföreningens medlemmar under stämman. Denna process måste en bostadsrättsförening gå igenom varje år, oavsett om man behöver nya medlemmar till styrelsen eller om styrelsens tidigare medlemmar önskar att bli omvalda. Valberedningen ska bestå av minst två personer.

Hur mycket arbete innebär det att vara med i valberedningen?

Valberedningen kommer behöva ta fram förslag på upp till fem styrelsemedlemmar. Då flera medlemmar i årets styrelse önskar sitta kvar som styrelseledamöter under nästa år kan detta tas med i beräkningen gällande antalet poster som behöver fyllas. Förhoppningsvis finns det medlemmar i Bostadsrättsföreningen som anmäler ett intresse för att sitta som styrelse- ledamot, vilket gör valberedningens arbete ännu enklare. Annars har valberedningen i upp- gift att hitta medlemmar i föreningen som eventuellt kan tänka sig att vara med i styrelsen. 

Varför ska man vara med i valberedningen? 

Att vara med i valberedningen är ett bra och enkelt sätt att få en inblick i hur bostadsrätts- föreningen sköts och att ha en påverkan på att styrelsen i föreningen består av personer som man har förtroende för kan sköta uppdraget bra för alla medlemmars bästa.

Hur anmäler man intresse av att vara med i valberedningen? 

Du mejlar till bostadsrättsföreningens styrelse att du är intresserad av att vara med i valberedningen så kommer styrelsen kontakta dig med mer information. 

Intresseanmälan måste skickas in SENAST fredagen den 13:e november!