Debitering av moms för el och vatten

Från årsskiftet har Högsta förvaltningsdomstolen slagit fast att bostadsrättsföreningar måste debitera moms på el och vatten till boende i fastigheter där man har individuell mätning och debitering. Därför har styrelsen beslutat att sänka nuvarande el-pris som aviseras till medlemmarna med 25% för att sedan på det priset lägga på 25% moms. Detta innebär att föreningens medlemmar (som inte får dra av moms) kommer betala samma pris som innan införandet av moms. Det blir ingen ekonomisk skillnad för medlemmarna, utan bara en administrativ justering.