Prenumerera på hemsidan

Styrelsen har arbetat med att förbättra och fräscha upp vår officiella hemsida. Arbetet är i det stora hela klart, och vi vill uppmuntra alla medlemmar att gå in på hemsidan då och då
för att hålla sig uppdaterade. Styrelsen kommer även se över möjligheten att ”prenumerera” på hemsidan, så att man får en notis via mejl när ny information blir upplagd på hemsidan.