Tänk på vart du rastar hunden

I vårt bostadsområde finns det många fyrfotade vänner i form av hundar som både bor och rastas. Vi vill uppmärksamma alla medlemmar att man plockar upp efter sin hund och undviker att rasta dem på områdets planterade gräsmattor. Istället hänvisar vi att man rastar hundar på området bortom hus 14 eller på bortre sidan av vägen där en större grusyta finns.