Uppdatering av föreningens Trivselregler

Vi har genomfört ett antal förändringar av föreningens trivselregler.
Läs de nya trivselreglerna på sidan: www.brfdisponentparken2.se/trivselregler

Justeringarna kan ses i rött här nedan:

Förändringarna rör visad hänsyn för andra boenden i husen beträffande ljudnivå och rökning.

Ljudnivå: ”Visa extra hänsyn mellan 22:30-07:00 då det är många som vill sova.

Rökning: ”Rökning är inte tillåtet i trappor, portgångar, entréer eller andra allmänna utrymmen. Vi rekommenderar att inte röka på balkongen eller uteplatsen då det kan påverka andra boenden i husen.
samt: ”Tänk på att rökning på balkongen kan upplevas som störande av närliggande grannar.

Vid frågor, vänligen kontakta oss i styrelsen via: info@brfdisponentparken2.se

Vänliga sommarhälsningar från Styrelsen