Informationsblad gällande brandsäkerhet

Styrelsen har ett pågående projekt där vi förbättrar brandsäkerheten i vår bostadsrättsförening. En del i detta projekt är att ge medlemmarna i föreningen mer information. I veckan kommer därför informationsblad från Myndigheten för Samhällsskydd & Beredskap (MSB) gällande brandsäkerhet att skickas ut till alla medlemmar via deras postfack. Det kommer även sättas upp mer information gällande brandsäkerhet på anslagstavlorna.

Du kan även läsa mer information gällande brandsäkerhet på vår hemsida här.