Garantier ska hanteras genom styrelsen

Vår styrelse har haft ett möte tillsammans med styrelsen för Brf. Disponentparken 3 där det diskuterades hur man ska gå vidare med problematiken gällande garantiärendena. Vi kom då fram till att majoriteten av garantiärendena kommer behöva hanteras av bostadsrättsföreningarnas styrelser då tidigare byggherren för husen avskrivit sig en stor del av ansvaret.

Vi i styrelsen kommer försöka driva garantiärendena vidare främst genom vår kontakt som är Kvalitetsansvarig enligt plan- och bygglagen för våra tre hus. Vi kommer även ta kontakt med de underleverantörer som har utfört byggnationer & installationer i husen för de större problemen som uppdagats under besiktningarna.