Information ang grovsopor

Kära medlemmar i bostadsrättsföreningen Disponentparken 2,
vi i styrelsen har märkt att det har uppstått lite problematik gällande grovsopor under den senaste tiden. Därför kommer här lite information gällande hur ni som medlemmar ska hantera detta.  

Om du som medlem har grovsopor
Som medlem i bostadsrättsföreningen och som ägare för en av bostadsrätterna i husen är det ditt ansvar att göra dig av med grovsoporna på korrekt sätt. Det har uppstått fall där grov- sopor lämnats utan hänsyn utanför ytterdörrar och i trapphus i form av golvplankor och trä- pallar. Dessa ska ni själva ansvara för och kasta på korrekt sätt, exempelvis köra materialet till Atleverkets återvinningscentral som ligger cirka 10 minuters bilväg från vårt bostadsområde. Anlitar ni hantverkare som utför arbete i lägenhet och/eller uteplats är det också ert ansvar att se till så hantverkarna tar hand om skräpet och restprodukterna som blir och tar med sig det från området.

Om du som medlem upptäcker grovsopor på området
Om du som medlem/boende i våra hus upptäcker grovsopor på området, t.ex. material kvarlämnat i trapphusen som ni ej ansvarar för ber vi er kontakta oss i styrelsen om detta (gärna med bifogad bild). Tidigare har medlemmar tagit kontakt direkt med vår fastighets- skötare Egeryds när liknande situationer har uppmärksammats, men då fastighetsskötaren tar ut dyra avgifter för detta ber vi er att inte kontakta Egeryds i första hand. Den träpallen som lämnades utanför hus nr. 14 fakturerade Egeryds oss 800:- för att forsla bort! 

Ta därför kontakt med oss i styrelsen i första hand så ska vi se hur vi löser det på bästa sätt.

Med vänliga hälsning,
Styrelsens medlemmar i Bostadsrätts-
föreningen Disponentparken 2
2020-03-24