Motioner till årsstämman

För er medlemmar som önskar lämna in motion till årsstämman behöver göra det snarast.

Mvh Styrelsen