Garantibesiktning

Hej!
Vi arbetar just nu med frågan om vad som ska hända efter garantibesiktningen som utfördes i slutet på förra året. Entreprenören har avskrivit sig alla garantiåtaganden i kontraktet. Detta gör att vi måste se över om vi ska ta garantiärenden och i så fall vilka. Har ni frågor kring detta skriv till oss på info@brfdisponentparken2.se

Mvh styrelsen