Nytt elavtal med E.ON

Ett nytt elavtal med E.ON har signerats på 3år. Elkostnaderna blir något lägre med det nya fastpris avtalet.
Dock har vi under förra året missat att genomföra en ökning då elpriset ökade med 4 gånger kostnaden. Detta har dock påverkar så att vi under året gick back ca 300.000kr för elen i föreningen. Men med det framtida nu 25% lägre avtalet, så behöver vi förmodligen inte höja månadsavgiften lika mycket i år för att täcka upp det nya elpriset.

Då det ligger ca hälften av elförbrukningen i vår gemensamma månadsavgift (värmepannorna, ventilation och övrig gemensamhets el) och enbart hälften av elförbrukningen vidare debiteras till medlemmarna, så är vi dock i ett läge där vi behöver höja månadsavgifterna för att täcka våra årliga elkostnader som ökat kraftigt under 2022 i och med de nya energipriserna.

Vi kommer ta en diskussion om detta på årsstämman den 13 november (se separat inlägg om årsstämman).