Avgiftshöjning fr.o.m. juli, pga. nytt ränteläge

Som vi informerade om under årsmötet så skulle ett av våra tre fastighetslån löpa ut under 2023, detta har nu omförhandlats i samråd med vår ekonomiska förvaltare från tidigare 1,75% till nya lånet på 3,94% som är bundet på 4 år och 3 månader (2027-05). Detta innebär för föreningen ökade räntekostnader på 290.000kr / år (totalt 1 160 000kr).

Dessa kostnader har vi efter samråd med vår ekonomiska förvaltare kommit fram till att vi behöver täcka med en höjning av våra månadsavgifter som kommer i och med detta behöva öka med mellan 265kr – 482 kr per månad beroende på vilken storlek på bostad du bor i vår förening. Vad detta innebär för dig är en ny avgift från juli i år (nästa avi-utskick som sker i juni), samt att du kommer få mer information i ditt postfack.

Nya tilltänkta avgiftshöjningar per bostad är följande:

Bostadens storlekAndelstalÖkning månadsavgift
39 kvm1,0949%265 kr
51 kvm1,4318%346 kr
56 kvm1,5722%380 kr
66 kvm1,8529%448 kr
71 kvm1,9933%482 kr

Vid frågor eller funderingar, vänligen maila gärna oss i Styrelsen via: info@brfdisponentparken2.se