SMS/Mail påminnelse om vatten avstängningar

Ibland måste Örebro kommun stänga av vattnet tillfälligt, till exempel vid ett planerat arbete på ledningsnätet eller en vattenläcka. Vi har fått information från Örebro kommun att det skulle kunna hända vattenavstängningar i vårt område då de bygger om vid Rudbecksgatan i staden. För att få dessa SMS/mail-påminnelser när kommunen behöver stänga av vattnet i vårt område, så registrera du dig via: orebro.se/smsvatten