Laddstationer för elbilar

I vår kommer samfälligheten påbörja byggnationen av laddstationer för elbilar på flera av bostadsområdets parkeringsplatser. I ett första skede kommer man bygga laddstationer på 4st parkeringsplatser. 

Dessa fyra parkeringsplatser är den första delen i ett längre projekt som kommer utföras i etapper. Man kommer börja med 4st laddstationer, och allt eftersom behovet av laddstationer ökar hos de boende i området kommer man bygga till flera platser för elbilar. För framtida platser är planen att man kommer göra om parkeringsplatser som i dagsläget har eluttag för motorvärmare till att istället ha en laddstation för elbilar.

Anmäl ditt intresse för att hyra plats med laddstation

För att samfälligheten ska få vetskap om hur stort behovet av laddstationer för elbilar i framtiden är behöver man få in mer information från boende i området. Önskar du hyra en parkeringsplats med laddstation för elbil önskar vi att du skickar följande information till samfälligheten:

  • JAG ÄGER EN ELBIL: Om du äger en elbil i dagsläget och önskar få hyra en av de fyra första parkeringsplatserna, kontakta din bostadsrättsförenings styrelse så vidarebefordrar de informationen till samfälligheten.
  • JAG KOMMER SKAFFA EN ELBIL INOM 6 MÅNADER: Har du planer om att skaffa elbil i vår/sommar, kontakta din bostadsrättsförenings styrelse så vidarebefordrar de informationen till samfälligheten. Om du har möjlighet att specificera ännu närmare i detalj när din planerade anskaffning av elbil är, får du gärna skriva med det också.
  • JAG KOMMER SKAFFA EN ELBIL INOM 12 MÅNADER: Har du planer om att skaffa en elbil inom närmsta året, kontakta din bostadsrättsförenings styrelse så vidarebefordrar de informationen till samfälligheten. Om du har möjlighet att specificera ännu närmare i detalj när din planerade anskaffning av elbil är, får du gärna skriva med det också.

När samfälligheten fått in mer information om hur stort intresset är för boende att nyttja laddstationer för elbilar, kommer man lägga upp en framtidsplan med hur många fler laddstationer som bör byggas och när behovet är tillräckligt stort för att utföra ytterligare byggnationer av dessa.

Utifrån listan med intresseanmälningar för laddstationer kommer samfälligheten senare kontakta de boende som redan äger en elbil eller som planerar att skaffa en elbil inom en snar framtid med mer information gällande regler för att få hyra en parkeringsplats med ladd- station. Sista anmälningsdag för intresseanmälan till de första 4 parkeringsplatserna med laddstation är 6:e maj.