Intressekoll gällande ladd-station för elbil

Samfälligheten håller nu på och undersöker om det finns något intresse i vårt bostadsområde för ladd-stationer åt elbilar. Är du intresserad av att hyra en parkeringsplats som är utrustad med en ladd-station för elbil, kontakta styrelsen via mejl på vår adress info@brfdisponentparken2.se.