Gästparkeringen kommer målas

Gästparkeringen utanför hus nr. 14 kommer att förtydligas genom att måla upp 3st parkeringsrutor på asfalten. Arbetet kommer utföras av Trafikbutiken nu under maj. Då arbetet påverkas kraftigt av väderförhållanden finns det inget fastställt datum när arbetet kommer utföras. Dagen innan gästparkeringen målas kommer det placeras ut avspärrningar tills arbetet är slutfört.